FAQs Complain Problems

समाचार

वडा अध्यक्ष्य

PHOTO Name of Chairperson Ward No. Chaiperson Post Phone EMAIL
लेनिन रञ्जित वडा अध्यक्ष्य ९८०१०६००२३ bidurmun.ward1@gmail.com
बिरेन्द्र कुमार शाही वडा अध्यक्ष्य ९८४१६७१०८२
बद्री प्रसाद रिमाल वडा अध्यक्ष्य ९८५११०६१९५
टलक मान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष्य ९८४१५४८५४३
शिव कूमार चित्रकार वडा अध्यक्ष्य ९८४१६७१६८३
राजू सडौला वडा अध्यक्ष्य ९८५१०७६६६६
महेन्द्र तमाङ वडा अध्यक्ष्य ९८५१०९९९९४
फइ सिं तमाङ वडा अध्यक्ष्य ९८४१६७१९३६
सनी चित्रकार वडा अध्यक्ष्य ९८१८६२२२२३
गणेश कूमार नेपाल १० वडा अध्यक्ष्य ९८४१५४८१५६
तोयानाथ तिम्सीना ११ वडा अध्यक्ष्य ९८४३७८२२५१
सिताराम अर्याल १२ वडा अध्यक्ष्य ९८५१२४८८७२ bidurmun.ward12@gmail.com
दल बहादूर तमाङ १३ वडा अध्यक्ष्य ९८५१०९७३९०

सूचना!!!! सूचना!!!!! सूचना!!!! (2076/02/07)

विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, टहरा निर्माण गर्दा विदुर नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट घर निर्माण ईजाजत पत्र लिएर मात्र घर, टहरा निर्माण गर्नहुन अनुरोध छ । अन्यथा घर, टहरा निर्माण गरी नक्शा पास गर्न आएमा नक्शा पास नहुने व्यहोरा नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ । साथै यो सूचनालाई अवहेलना गरी निर्माण कार्य गरेको पाईएमा नगरपालिकाको नियम अनुसार कारबाही गरिने व्यहोरा समेत नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।

 

                                                                                                             नगर प्रमुख