Flash News

सूचना तथा समाचार

विदुर न.पा. काे पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार रिटर्नी स्वय‌ं सेवक पदकाे अन्तर्वाता मिति बारे जरुरी सूचना । (२०७६/११/२१)

सुरक्षित आप्रवासन (सा.मी.) परियोजनाको नतिजा प्रकाशित गरिएकाे बारे जरुरी सूचना ।। (२०७६/११/१९)

लिखित परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा !! (मिति २०७६।११।१५)