Flash News

सूचना तथा समाचार

साना व्यवसायीक कृषी उत्तपादन केन्द्र (पकेट) संचालनका लागि सूचीकृत भई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे जरुरी सूचना (२०७६/१०/०५)

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना ।। (२०७६/१0/0३)

नगर प्रहरी इन्चार्जकाे लिखित परीक्षा मिति र केन्द्र प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धी जरुरी सूचना ।।