Flash News

Ward Chairperson

Name Photo Ward No Elected Post Phone Email
लेनिन रञ्जित वडा अध्यक्ष्य ९८०१०६००२३ bidurmun.ward1@gmail.com
बिरेन्द्र कूमार शाही वडा अध्यक्ष्य ९८४१६७१०८२
बद्री प्रसाद रिमाल वडा अध्यक्ष्य ९८५११०६१९५
टलक मान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष्य ९८४१५४८५४३
शिव कूमार चित्रकार वडा अध्यक्ष्य ९८४१६७१६८३
राजू सडौला वडा अध्यक्ष्य ९८५१०७६६६६
महेन्द्र तमाङ वडा अध्यक्ष्य ९८५१०९९९९४
फइ सिं तमाङ वडा अध्यक्ष्य ९८४१६७१९३६
सनी चित्रकार वडा अध्यक्ष्य ९८१८६२२२२३
गणेश कूमार नेपाल १० वडा अध्यक्ष्य ९८४१५४८१५६
तोयानाथ तिम्सीना ११ वडा अध्यक्ष्य ९८४३७८२२५१
सिताराम अर्याल १२ वडा अध्यक्ष्य ९८५१२४८८७२ bidurmun.ward12@gmail.com
दल बहादूर तमाङ १३ वडा अध्यक्ष्य ९८५१०९७३९०